Video Thumbnails Maker Free | Video to Gif Converter

Advertisement

Video Thumbnails Maker Free | Video to Gif Converter | Extract Image from video

Allows you to make thumbnails and screenshots of video files for cataloging and extract images from video.

 • FREEWARE (no ads, no toolbar)(You can make a small donation)
 • All in one software (video downloder, video converter,Photo downloader,Audio converter,Video Thumbnails maker...)
 • Extract images from videos (from begining to end of the video) to one single thumbnail image (you can choose image count, image width and height)
 • Video to gif converter
 • You can add watermark to thumbnail
 • Extract Video Frames as image file
 • Supports almost any video formats (AVI, MP4, MPG, 3GP, VCD, MKV, SVCD, DVD, FLV, DV,...)
 • Video Thumbnails Maker can be used for home-video cataloging
 • Fastest Conversion Speed
 • Support multi-threading and batch conversion
 • Support multiple skins
 • See Sample Thumbnail (Shakira WakaWaka.mp4)
 • Language:Turkish and English
 • OS:Windows 8, 8.1, 7, Vista ve XP+SP3 32/64bit
 • (Video) How does it work?
Thumbnail Types:
    Thumbnail Image (*.jpg): Collect Images in a big thumbnail image automatically
    Thumbnail Image (*.jpg) (User Defined): See image Choose images manually (ColsXRows) from multiple images to create a suitable thumbnail.
    Thumbnail Animated Gif (*.gif): Create animated Gif Thumbnail image
    Thumbnail Video (H.264) (*.mp4): Play images with delay.
    Extract Images (*.jpg): Extract images separately to a folder for custom use.
    One Thumbnail Image (User Defined):Choose an image manually from multiple images to create a suitable thumbnail.

You can choose Imges manually

You can create custom thumbnail by choosing images (count=ColsXRows) manually from images that taken from video
Note: to use this feature you should choose Thumbnail Type=Thumbnail Image (*.jpg) (User Defined).

to create thumbnail automatically you should choose Thumbnail Type=Thumbnail Image (*.jpg) in this case images (count=ColsXRows) will be chosen by the app automatically.

All in one application

Download Application by using one of the buttons below (v9.2.0)

You can support future development of applications by making a donation or Upgrading to advanced versions. You can Pay/Donate with your PAYPAL account or with your Credit Card, Thank you!


Requirements: Windows 7 or later, .NET Framework 4.8

Video Thumbnails Maker Free | Video to Gif Converter | Extract Image from video

Bu araçla videolarınız için tanıtıcı bilgi içeren (belli aralıklarla resim çekilerek) büyük resimler oluşturabilirsiniz.
(görüntü ve ses özellikleri ile video içinden belli aralıklarla çekilmiş resimleri içerir.)

 • Video to gif converter
 • Video dan resim dışa aktarabilirsiniz.(tamamından veya belli bir zaman diliminden)
 • Thumnaile filigran(watermark) ekleyebilirsiniz.
 • Desteklediği video türleri (AVI, MP4, MPG, 3GP, VCD, MKV, SVCD, DVD, FLV, DV,...)
 • Örnek Thumbnail (Shakira WakaWaka.mp4)
 • Dil:Türkçe ve English
 • OS:Windows 8, 8.1, 7, Vista ve XP+SP3 32/64bit
 • (Video) Nasıl kullanılır?
Thumbnail Türleri:
    Video Thumbnail Resim (*.jpg): Resimleri bir resimde toplar
    Video Thumbnail Resim (*.jpg) (Manuel Seçmeli): Göster kullanıcı, çekilen birçok resim arasından SatırXSütun sayısı kadar resim seçerek thumbnail oluşturur.
    Video Thumbnail animasyon Gif (*.gif): Resimleri hareketli GIF olarak bir resimde toplar
    Video Thumbnail video (H.264) (*.mp4): Resimleri Video (mp4) olarak kaydeder.
    Videodan Resim al (*.jpg): Resimleri klasöre çıkartır.
    Videodan bir Thumbnail Resimi yap (Manuel Seçmeli): Çekilen birkaç resim arasından bir tanesini kullanıcı seçerek bir resim oluşturur.

istediğiniz resimleri kendiniz seçebilirsiniz.

SatırXsütün sayısı kadar resmi kullanıcı Videonun başından sonuna kadar (veya belli bir bölümünde) çekilen bir çok resim arasından istediklerini seçerek thumbnail oluşturabilir.
Not: Bu özelliği kullanabilmek için Thumbnail Tipi=Video Thumbnail Resim (*.jpg) (Manuel Seçmeli) seçmelisiniz.
Thumbnail Tipi=Video Thumbnail Resim (*.jpg) için ise SatırXsütün kadar resim otomatik olarak belirlenir.

Hepsi bir programda (ÜCRETSİZ)

Programı aşağıdaki düğmelerden birini tıklayarak indirin (v9.2.0)

Bağış yaparak veya programları gelişmiş sürümlerine yükselterek katkı sunabilirsiniz. Kredi Kartınızla veya PAYPAL hesabınızla bağış veya ödeme yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.


Gereksinimler: Windows 7 veya sonraki sürümler ve .NET Framework 4.8

How does it work? | Nasıl kullanılır?

Sample Thumbnail | Örnek Thumbnail (Shakira WakaWaka.mp4)

Home | Contact | Privacy Policy